Vekâletname İçin Gerekli Bilgiler:

Av. Mehmet Ali AYDOĞAN

T. C. Kimlik No              : 11345488408

Bağlı Bulunduğu Baro   : İstanbul Barosu

Baro Sicil Numarası       : 75337

T. B. B. Sicil Numarası   : 182705

Vergi Dairesi                   : Beykoz Vergi Dairesi

Vergi Numarası               : 1170223162

Adres                              : Çengeldere Mah. Gündoğdu Cad. No: 28/3 BEYKOZ / İSTANBUL

 

Öncelikle; hukuk büromuza vekâlet çıkartmadan önce büromuzdan randevu alıp görüşme yapmanız gerekmekte olup, davanın ücreti, dava takip prosedürleri ile ilgili yeterli bilgiyi aldıktan sonra avukatlık ücret sözleşmesi imzalanması sonrasında vekâletname çıkartılması gerekmektedir.

Vekâletname çıkaracak müvekkilimiz, bizzat kendisi nüfus cüzdanıyla ya da pasaportuyla Türkiye'de notere giderek verilen bilgiler doğrultusunda vekâlet konusu olacak işinin niteliğine uygun olan vekâleti noter kanalıyla çıkartır.

Genel Vekâletname çıkartırken, “ibra, sulh, arabuluculuk, uzlaştırma ve ahzu kabz, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekâleti ifa, tevkil, teşrik” gibi yetkilerin bulunması gerektiğini özellikle notere bildiriniz.

İşe iade davasında çıkartılacak genel vekâletname de işe iade talebinde bulunmak için özel yetki de konulması istenecek.

Özel kişiler noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar. Boşanma vekâletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir. Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekâletnameler özel yetki ve fotoğraf içermelidir. Ayrıca boşanma ve nafaka davaları için çıkartılacak vekâletnameler iki nüsha çıkartılmalıdır. Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Şirketiniz için vekâletname vereceğiniz durumlarda 'Kendiniz için asaleten şirketiniz için vekâleten' şeklinde vekâlet verirseniz hem şahsınız hem de şirketiniz için vekâlet vermiş olursunuz ve gerektiğinde yeniden vekâlet çıkarmak zorunda kalmazsınız. Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren sözleşme ve vekâletnameler, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış, gayrimenkul satış vaadi, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, mirasın taksim sözleşmesi ile öteki yasalarda re ‘sen tanzimi öngörülen işlemlerin "düzenleme" şeklinde yapılması gerekir. Düzenleme şeklinde işlem bir tutanak halinde bizzat noter tarafından ilgilinin durumuna ve arzusuna göre düzenlenir. Bu nedenle, söz konusu işlemler (iş kâğıtları), ancak ilgilinin nüfus cüzdanı, geçerli pasaportu ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla birlikte Türkiye’de şahsen notere yapacağı başvuru üzerine düzenlenebilmektedir.

 

UYARI: Vekâletname örnekleri ve açıklamaları kısaca bilgilendirme amacı ile yazılmış olup örnek vekâletnameler içeriği itibari ile daha geniş veya dar yetkileri içerebilir. Yukarıda yazılı vekâlet örneklerinin açıklamaları, vekâletname içeriğindeki terimlerin açıklamaları, tam olarak vekâletnamenin veya terimlerin karşılığı olmayabilir, ayrıca çıkarılma aşamasında ihtiyaç duyulan öğeleri de tam olarak yansıtmayabilir. Söz konusu vekâletnameleri örnek alarak kullanan kişiler bu şartları bilerek kullanmalıdır. Bu sayfada yazılı olan ve bu sayfanın bağlantılarında yazılı vekâletname örneklerinden dolayı hiç bir yasal taahhüdümüz sorumluluğumuz bulunmamaktadır